Last updated: 2007. nov. 14.

Books

  • > Néda, Á., Sárközi, Zs., Járai-Szabó, F., Deák, R. (2006): Mechanika és hőtan laboratóriumi jegyzet. Kolozsvári Egyetemi Kiadó / Presa Universitară Clujeană / University Press of Cluj, Kolozsvár, Románia.

Scientific articles